Tốc độ cải cách hành chính đang chậm lại

Hội nghị Báo cáo chương trình cải cách môi trường kinh doanh Việt Nam - Góc nhìn từ doanh nghiệp sáng 20.4. Ảnh: Phương Phương
Hội nghị Báo cáo chương trình cải cách môi trường kinh doanh Việt Nam - Góc nhìn từ doanh nghiệp sáng 20.4. Ảnh: Phương Phương
Hội nghị Báo cáo chương trình cải cách môi trường kinh doanh Việt Nam - Góc nhìn từ doanh nghiệp sáng 20.4. Ảnh: Phương Phương
Lên top