Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng

"Toàn dân khởi nghiệp công nghệ giúp Việt Nam hoá Rồng, hoá Hổ"

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền Thông, ông Nguyễn Mạnh Hùng
Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền Thông, ông Nguyễn Mạnh Hùng
Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền Thông, ông Nguyễn Mạnh Hùng
Lên top