Tọa đàm trực tuyến: Không để ngành cơ khí Việt Nam “tự bơi” trong cơ chế thị trường

Các khách mời tham dự toạ đàm “Không để ngành cơ khí Việt Nam “tự bơi” trong cơ chế thị trường”. Ảnh: Sơn Tùng
Các khách mời tham dự toạ đàm “Không để ngành cơ khí Việt Nam “tự bơi” trong cơ chế thị trường”. Ảnh: Sơn Tùng
Các khách mời tham dự toạ đàm “Không để ngành cơ khí Việt Nam “tự bơi” trong cơ chế thị trường”. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top