Tòa án EU tuyên bố Uber không phải là ứng dụng, còn Việt Nam thì sao?

Toà án Công lý Châu Âu (ECJ) tuyên bố Uber là Công ty vận tải, không phải ứng dụng. Ảnh: BLOOMBERG
Toà án Công lý Châu Âu (ECJ) tuyên bố Uber là Công ty vận tải, không phải ứng dụng. Ảnh: BLOOMBERG
Toà án Công lý Châu Âu (ECJ) tuyên bố Uber là Công ty vận tải, không phải ứng dụng. Ảnh: BLOOMBERG
Lên top