Tổ hợp tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn vượt giai đoạn COVID-19 mới

Doanh nghiệp cần sự hỗ trợ của Chính phủ để sản xuất và phát triển trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp cần sự hỗ trợ của Chính phủ để sản xuất và phát triển trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp cần sự hỗ trợ của Chính phủ để sản xuất và phát triển trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp. Ảnh: Vũ Long
Lên top