Tổ chức Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp nhằm tái khởi động nền kinh tế

Tổ chức Hội nghị Thủ tướng với DN nhằm tái khởi động nền kinh tế ứng phó dịch COVID-19. Ảnh VGP
Tổ chức Hội nghị Thủ tướng với DN nhằm tái khởi động nền kinh tế ứng phó dịch COVID-19. Ảnh VGP
Tổ chức Hội nghị Thủ tướng với DN nhằm tái khởi động nền kinh tế ứng phó dịch COVID-19. Ảnh VGP
Lên top