Tổ chức đưa ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản hợp pháp

Đại diện Cục Đăng kiểm Solomon kiểm tra các thiết bị trên tàu cá trước khi đưa qua nước ngoài khai thác. Ảnh: TCTS
Đại diện Cục Đăng kiểm Solomon kiểm tra các thiết bị trên tàu cá trước khi đưa qua nước ngoài khai thác. Ảnh: TCTS
Đại diện Cục Đăng kiểm Solomon kiểm tra các thiết bị trên tàu cá trước khi đưa qua nước ngoài khai thác. Ảnh: TCTS
Lên top