TNG Holdings Vietnam đầu tư chiến lược vào Thanh Hóa

TNG Holdings Vietnam đầu tư hơn 11 nghìn tỉ đồng vào Thanh Hóa. Nguồn: TNG
TNG Holdings Vietnam đầu tư hơn 11 nghìn tỉ đồng vào Thanh Hóa. Nguồn: TNG
TNG Holdings Vietnam đầu tư hơn 11 nghìn tỉ đồng vào Thanh Hóa. Nguồn: TNG
Lên top