TMS Group và VietinBank thắt chặt quan hệ, khách hàng hưởng lợi

Đại diện lãnh đạo TMS Group và VietinBank thực hiện nghi thức ký kết tại buổi lễ. Ảnh: TMS
Đại diện lãnh đạo TMS Group và VietinBank thực hiện nghi thức ký kết tại buổi lễ. Ảnh: TMS
Đại diện lãnh đạo TMS Group và VietinBank thực hiện nghi thức ký kết tại buổi lễ. Ảnh: TMS
Lên top