TKV với cam kết không để thiếu than

Công nhân mỏ chủ động sản xuất với nhịp độ cao. Ảnh: P.V
Công nhân mỏ chủ động sản xuất với nhịp độ cao. Ảnh: P.V
Công nhân mỏ chủ động sản xuất với nhịp độ cao. Ảnh: P.V
Lên top