TKV với cam kết không để thiếu than

Công nhân mỏ chủ động sản xuất với nhịp độ cao. Ảnh: P.V
Công nhân mỏ chủ động sản xuất với nhịp độ cao. Ảnh: P.V
Công nhân mỏ chủ động sản xuất với nhịp độ cao. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top