TKV ứng phó với thời tiết nắng nóng

TKV chủ động ứng phó với nắng nóng gay gắt, đảm bảo sức khoẻ của người lao động và bảo vệ môi trường. Ảnh: TKV
TKV chủ động ứng phó với nắng nóng gay gắt, đảm bảo sức khoẻ của người lao động và bảo vệ môi trường. Ảnh: TKV
TKV chủ động ứng phó với nắng nóng gay gắt, đảm bảo sức khoẻ của người lao động và bảo vệ môi trường. Ảnh: TKV
Lên top