TKV tăng nhập khẩu thêm hàng triệu tấn than đáp ứng thị trường nội địa

Than xuất bán tại cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Than xuất bán tại cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Than xuất bán tại cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Lên top