Tỉnh Long An đề xuất đổi nhiệt điện than sang nhiệt điện khí: Chưa nghiên cứu đã vội đề xuất

Sản xuất điện từ khí hóa lỏng được đánh giá có tính ưu việt là ít tác động xấu tới môi trường. Tuy nhiên, hiện Việt Nam chưa có đủ nguồn khí hóa lỏng để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện khí kiểu này. Ảnh: PV
Sản xuất điện từ khí hóa lỏng được đánh giá có tính ưu việt là ít tác động xấu tới môi trường. Tuy nhiên, hiện Việt Nam chưa có đủ nguồn khí hóa lỏng để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện khí kiểu này. Ảnh: PV
Sản xuất điện từ khí hóa lỏng được đánh giá có tính ưu việt là ít tác động xấu tới môi trường. Tuy nhiên, hiện Việt Nam chưa có đủ nguồn khí hóa lỏng để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện khí kiểu này. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top