Tình huống khẩn cấp tại trạm thu giá BOT ngày Tết, gọi đến đâu?

Tổng cục Đường bộ công bố số điện thoại đường dây nóng để xử lý những tình huống khẩn cấp tại trạm thu giá BOT dịp Tết.
Tổng cục Đường bộ công bố số điện thoại đường dây nóng để xử lý những tình huống khẩn cấp tại trạm thu giá BOT dịp Tết.
Tổng cục Đường bộ công bố số điện thoại đường dây nóng để xử lý những tình huống khẩn cấp tại trạm thu giá BOT dịp Tết.
Lên top