Tình hình sản xuất, cung ứng điện 9 tháng đầu năm 2020

Sản lượng điện đảm bảo cung ứng cho thị trường. Ảnh: Hải Nguyễn
Sản lượng điện đảm bảo cung ứng cho thị trường. Ảnh: Hải Nguyễn
Sản lượng điện đảm bảo cung ứng cho thị trường. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top