Tin nhắn lạ nhưng dấu hiệu đáng ngờ thì quen

Tin nhắn SMS mạo xưng giám đốc marketing của Tiki với nội dung đáng ngờ. Ảnh chụp màn hình.
Tin nhắn SMS mạo xưng giám đốc marketing của Tiki với nội dung đáng ngờ. Ảnh chụp màn hình.
Tin nhắn SMS mạo xưng giám đốc marketing của Tiki với nội dung đáng ngờ. Ảnh chụp màn hình.
Lên top