Tín hiệu tốt, số xe nông sản tồn tại các cửa khẩu giáp Trung Quốc giảm mạnh

Lượng xe tồn tại các tỉnh giáp Trung Quốc giảm mạnh. Ảnh CTV Như Nguyệt.
Lượng xe tồn tại các tỉnh giáp Trung Quốc giảm mạnh. Ảnh CTV Như Nguyệt.
Lượng xe tồn tại các tỉnh giáp Trung Quốc giảm mạnh. Ảnh CTV Như Nguyệt.
Lên top