Tín hiệu tích cực về khả năng đạt mức tăng trưởng trên 6,5% GDP năm 2021

Để đảm bảo tăng trưởng GDP, phải thực hiện nghiêm quy định 5K, nhanh chóng tiêm vaccine cho người dân và ổn định sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Khánh Vũ - Ngọc Hân
Để đảm bảo tăng trưởng GDP, phải thực hiện nghiêm quy định 5K, nhanh chóng tiêm vaccine cho người dân và ổn định sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Khánh Vũ - Ngọc Hân
Để đảm bảo tăng trưởng GDP, phải thực hiện nghiêm quy định 5K, nhanh chóng tiêm vaccine cho người dân và ổn định sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Khánh Vũ - Ngọc Hân
Lên top