Tín hiệu lạc quan để CPTPP chính thức có hiệu lực trong năm nay

Bộ trưởng Đa dạng hóa thương mại quốc tế của Canada Jim Carr đã gặp ông Daniel Mellsop - Cao ủy New Zealand tại Canada để thông báo việc Canada chính thức phê chuẩn CPTPP. Ảnh: CBC.
Bộ trưởng Đa dạng hóa thương mại quốc tế của Canada Jim Carr đã gặp ông Daniel Mellsop - Cao ủy New Zealand tại Canada để thông báo việc Canada chính thức phê chuẩn CPTPP. Ảnh: CBC.
Bộ trưởng Đa dạng hóa thương mại quốc tế của Canada Jim Carr đã gặp ông Daniel Mellsop - Cao ủy New Zealand tại Canada để thông báo việc Canada chính thức phê chuẩn CPTPP. Ảnh: CBC.
Lên top