Tín dụng chính sách thúc đẩy nhịp phát triển kinh tế biển tại Côn Đảo

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng nắm bắt tình hình hộ vay vốn tại Côn Đảo. Ảnh: CTV
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng nắm bắt tình hình hộ vay vốn tại Côn Đảo. Ảnh: CTV
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng nắm bắt tình hình hộ vay vốn tại Côn Đảo. Ảnh: CTV
Lên top