Tín dụng chính sách góp phần quan trọng đẩy lùi “tín dụng đen”

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Lên top