Tìm việc làm hậu COVID-19: Giải pháp nào cho sinh viên mới ra trường?

Trang bị các kỹ năng mềm là điều cần thiết đối với các bạn trẻ mới ra trường.
Ảnh: OCB
Trang bị các kỹ năng mềm là điều cần thiết đối với các bạn trẻ mới ra trường. Ảnh: OCB
Trang bị các kỹ năng mềm là điều cần thiết đối với các bạn trẻ mới ra trường. Ảnh: OCB
Lên top