Tìm "mỏ" điện gió ngoài khơi Bình Thuận

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt khảo sát dự án điện gió Thanglong Wind - khu vực ngoài khơi mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt khảo sát dự án điện gió Thanglong Wind - khu vực ngoài khơi mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt khảo sát dự án điện gió Thanglong Wind - khu vực ngoài khơi mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận.
Lên top