Tìm lối thoát cho hơn 1.600 xe hàng hóa dồn ứ tại cửa khẩu

Sức mua của 97 triệu người tiêu dùng sẽ cho các doanh nghiệp một thị trường nội địa tiềm năng khi hàng hóa không thể xuất khẩu được do COVID-19. Ảnh: Kh.V
Sức mua của 97 triệu người tiêu dùng sẽ cho các doanh nghiệp một thị trường nội địa tiềm năng khi hàng hóa không thể xuất khẩu được do COVID-19. Ảnh: Kh.V
Sức mua của 97 triệu người tiêu dùng sẽ cho các doanh nghiệp một thị trường nội địa tiềm năng khi hàng hóa không thể xuất khẩu được do COVID-19. Ảnh: Kh.V
Lên top