Tìm lời giải vì sao xuất khẩu gạo giảm 30,4% trong quý I/2021

Xuất khẩu gạo giảm mạnh trong quý I/2021 chủ yếu do thiếu vỏ container rỗng và do 2 quốc gia nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam giảm số lượng. Ảnh minh họa: Trần Lưu
Xuất khẩu gạo giảm mạnh trong quý I/2021 chủ yếu do thiếu vỏ container rỗng và do 2 quốc gia nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam giảm số lượng. Ảnh minh họa: Trần Lưu
Xuất khẩu gạo giảm mạnh trong quý I/2021 chủ yếu do thiếu vỏ container rỗng và do 2 quốc gia nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam giảm số lượng. Ảnh minh họa: Trần Lưu
Lên top