Tìm lời giải từ thành công phi thường của Việt Nam

Công nhân trong một nhà máy ở Hải Dương, Việt Nam. Ảnh: AFP
Công nhân trong một nhà máy ở Hải Dương, Việt Nam. Ảnh: AFP
Công nhân trong một nhà máy ở Hải Dương, Việt Nam. Ảnh: AFP
Lên top