Tìm lại giá trị nguyên bản Tết Việt nơi phố thị

Người người, nhà nhà nô nức trong không gian Tết Việt tại khu đô thị Splendora (Hoài Đức, Hà Nội). Ảnh: PL
Người người, nhà nhà nô nức trong không gian Tết Việt tại khu đô thị Splendora (Hoài Đức, Hà Nội). Ảnh: PL
Người người, nhà nhà nô nức trong không gian Tết Việt tại khu đô thị Splendora (Hoài Đức, Hà Nội). Ảnh: PL
Lên top