Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tìm hướng tăng lực cho điện gió tại Ninh Thuận