Tìm hướng mở rộng, tăng lượng việc làm từ kinh tế tập thể

Các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã đang thu hút 6,8 triệu thành viên và 2,5 triệu lao động. Ảnh: MPI
Các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã đang thu hút 6,8 triệu thành viên và 2,5 triệu lao động. Ảnh: MPI
Các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã đang thu hút 6,8 triệu thành viên và 2,5 triệu lao động. Ảnh: MPI
Lên top