Tìm hướng hỗ trợ vốn cho 800 dự án nông nghiệp

Việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp có thể tạo ra hàng chục nghìn việc làm mỗi năm. Ảnh: MARD
Việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp có thể tạo ra hàng chục nghìn việc làm mỗi năm. Ảnh: MARD
Việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp có thể tạo ra hàng chục nghìn việc làm mỗi năm. Ảnh: MARD
Lên top