Tìm giải pháp cho những doanh nghiệp siêu lớn để vượt khó thời COVID-19

Bán lẻ xăng dầu của Petrolimex sụt giảm cả về số lượng và giá trị do dịch COVID-19. Ảnh: h.N
Bán lẻ xăng dầu của Petrolimex sụt giảm cả về số lượng và giá trị do dịch COVID-19. Ảnh: h.N
Bán lẻ xăng dầu của Petrolimex sụt giảm cả về số lượng và giá trị do dịch COVID-19. Ảnh: h.N
Lên top