Tìm đường xuất khẩu cho trái nhãn Việt Nam trong đại dịch COVID-19

Sản lượng quả nhãn năm 2021 tăng 15-20%, ngoài thị trường trong nước cần mở rộng thị trường xuất khẩu. Ảnh minh họa: Vũ Long (mùa nhãn 2020)
Sản lượng quả nhãn năm 2021 tăng 15-20%, ngoài thị trường trong nước cần mở rộng thị trường xuất khẩu. Ảnh minh họa: Vũ Long (mùa nhãn 2020)
Sản lượng quả nhãn năm 2021 tăng 15-20%, ngoài thị trường trong nước cần mở rộng thị trường xuất khẩu. Ảnh minh họa: Vũ Long (mùa nhãn 2020)
Lên top