Tìm đường tiêu thụ trên 150.000 tấn nhãn lồng ở phía Bắc trong đại dịch

Nhãn lồng Hưng Yên nổi tiếng thơm ngon, nhưng mùa nhãn 2021 khó tiêu thụ. Ảnh: Đ.C
Nhãn lồng Hưng Yên nổi tiếng thơm ngon, nhưng mùa nhãn 2021 khó tiêu thụ. Ảnh: Đ.C
Nhãn lồng Hưng Yên nổi tiếng thơm ngon, nhưng mùa nhãn 2021 khó tiêu thụ. Ảnh: Đ.C
Lên top