Tìm “điểm nghẽn” khiến xuất khẩu nông sản sang Châu Âu giảm tốc

Số lượng nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu sang EU không tăng trong 4 tháng qua. Ảnh: Vũ Long
Số lượng nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu sang EU không tăng trong 4 tháng qua. Ảnh: Vũ Long
Số lượng nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu sang EU không tăng trong 4 tháng qua. Ảnh: Vũ Long
Lên top