Tìm đầu ra cho đặc sản nhãn lồng Hưng Yên trong mùa dịch COVID-19

Đặc sản nhãn lồng Hưng Yên tại các hội chợ trước khi có dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Đặc sản nhãn lồng Hưng Yên tại các hội chợ trước khi có dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Đặc sản nhãn lồng Hưng Yên tại các hội chợ trước khi có dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Lên top