Tìm đầu ra cho 4,6 triệu tấn nông sản rau củ vụ đông của các tỉnh miền Bắc

Doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ, liên kết tiêu thụ nông sản với địa phương. Ảnh: Bùi Yến
Doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ, liên kết tiêu thụ nông sản với địa phương. Ảnh: Bùi Yến
Doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ, liên kết tiêu thụ nông sản với địa phương. Ảnh: Bùi Yến
Lên top