Tìm cách vực dậy kinh tế sau công bố hết dịch

Chợ đêm ở Nha Trang thu hút nhiều du khách nước ngoài. Ảnh: LĐ
Chợ đêm ở Nha Trang thu hút nhiều du khách nước ngoài. Ảnh: LĐ
Chợ đêm ở Nha Trang thu hút nhiều du khách nước ngoài. Ảnh: LĐ
Lên top