TikTok được định giá 50 tỉ USD: Muốn bán có được, không bán liệu có xong?

TikTok có lượng người dùng tuổi teen thuộc hàng nhiều nhất thế giới, nhưng đang có khả năng bị cấm cửa tại thị trường Mỹ. Ảnh chụp màn hình.
TikTok có lượng người dùng tuổi teen thuộc hàng nhiều nhất thế giới, nhưng đang có khả năng bị cấm cửa tại thị trường Mỹ. Ảnh chụp màn hình.
TikTok có lượng người dùng tuổi teen thuộc hàng nhiều nhất thế giới, nhưng đang có khả năng bị cấm cửa tại thị trường Mỹ. Ảnh chụp màn hình.
Lên top