Tik Tok tự động thu thập dữ liệu người dùng, đáng ngại đến mức nào?

Ứng dụng Tik Tok được giới trẻ sử dụng nhiều. Ảnh chụp màn hình.
Ứng dụng Tik Tok được giới trẻ sử dụng nhiều. Ảnh chụp màn hình.
Ứng dụng Tik Tok được giới trẻ sử dụng nhiều. Ảnh chụp màn hình.
Lên top