Tiểu thương tìm cách duy trì kinh doanh trước ảnh hưởng của dịch COVID-19

Nhiều tiểu thương phải đóng sạp chợ do vắng khách do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Lê
Nhiều tiểu thương phải đóng sạp chợ do vắng khách do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Lê
Nhiều tiểu thương phải đóng sạp chợ do vắng khách do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top