Tiểu thương phản ứng giải phóng chợ sinh viên, quận Cầu Giấy nói gì?

Chợ tạm nông sản Dịch Vọng Hậu thuộc diện GPMB. Ảnh TAN
Chợ tạm nông sản Dịch Vọng Hậu thuộc diện GPMB. Ảnh TAN
Chợ tạm nông sản Dịch Vọng Hậu thuộc diện GPMB. Ảnh TAN
Lên top