Tiểu thương ôm nợ trăm triệu vì trữ khẩu trang mùa dịch

Tiểu thương ôm nợ trăm triệu vì trữ khẩu trang mùa dịch. Ảnh: Ngọc Lê
Tiểu thương ôm nợ trăm triệu vì trữ khẩu trang mùa dịch. Ảnh: Ngọc Lê
Tiểu thương ôm nợ trăm triệu vì trữ khẩu trang mùa dịch. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top