Tiểu thương góp thịt lợn nấu ăn, livestream kêu gọi đừng quay lưng

Tiểu thương chợ Thị xã Quảng Trị nấu thịt lợn để ăn rồi đưa lên mạng xã hội kêu gọi người dân đừng quay lưng với thịt lợn.
Tiểu thương chợ Thị xã Quảng Trị nấu thịt lợn để ăn rồi đưa lên mạng xã hội kêu gọi người dân đừng quay lưng với thịt lợn.
Tiểu thương chợ Thị xã Quảng Trị nấu thịt lợn để ăn rồi đưa lên mạng xã hội kêu gọi người dân đừng quay lưng với thịt lợn.
Lên top