Tiểu thương chợ Đồng Xuân xin giảm thuế vì COVID-19: Nguyện vọng chính đáng

Lên top