Tiểu thương chợ Đồng Xuân cầm cự, chỉ mong đủ tiền thuế, phí vì dịch COVID-19

Một góc bán hàng đìu hiu vắng khách tại chợ Đồng Xuân dù mới 10 giờ sáng. Ảnh: Vũ Long
Một góc bán hàng đìu hiu vắng khách tại chợ Đồng Xuân dù mới 10 giờ sáng. Ảnh: Vũ Long
Một góc bán hàng đìu hiu vắng khách tại chợ Đồng Xuân dù mới 10 giờ sáng. Ảnh: Vũ Long
Lên top