Tiêu thụ thép "về đáy" trong 5 năm, nhưng xuất khẩu lại vượt 7 tỉ USD

Lên top