Tiêu thụ nông sản vùng dịch ách tắc: Do nhiều quy định chưa hợp lý

Hàng trăm tấn nông sản của Hải Dương có nguy cơ phải đổ bỏ vì không thể tiêu thụ được. Ảnh: Sở CT Hải Dương
Hàng trăm tấn nông sản của Hải Dương có nguy cơ phải đổ bỏ vì không thể tiêu thụ được. Ảnh: Sở CT Hải Dương
Hàng trăm tấn nông sản của Hải Dương có nguy cơ phải đổ bỏ vì không thể tiêu thụ được. Ảnh: Sở CT Hải Dương
Lên top