Tiêu thụ nông sản trong dịch COVID-19: Thực hiện nhiều giải pháp “mềm”

Tỉnh Hải Dương đã làm rất tốt công tác tiêu thụ nông sản trong đợt dịch COVID-19 mới đây. Ảnh: CTV
Tỉnh Hải Dương đã làm rất tốt công tác tiêu thụ nông sản trong đợt dịch COVID-19 mới đây. Ảnh: CTV
Tỉnh Hải Dương đã làm rất tốt công tác tiêu thụ nông sản trong đợt dịch COVID-19 mới đây. Ảnh: CTV
Lên top