Tiêu thụ nông sản Sơn La qua ứng dụng thương mại điện tử

Mận hậu Sơn La sẽ được bán trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Minh Thúy
Mận hậu Sơn La sẽ được bán trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Minh Thúy
Mận hậu Sơn La sẽ được bán trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Minh Thúy
Lên top