Tiêu thụ nông sản, hàng hóa từ vùng có dịch đang dần tốt hơn

Người dân mua nông sản hỗ trợ tỉnh Hải Dương tại MM Mega Market. Ảnh: Mộc Miên
Người dân mua nông sản hỗ trợ tỉnh Hải Dương tại MM Mega Market. Ảnh: Mộc Miên
Người dân mua nông sản hỗ trợ tỉnh Hải Dương tại MM Mega Market. Ảnh: Mộc Miên
Lên top